UPPSALA MOTORSPORTUNION

FMCK Uppsala  -  Funbo MS  -  Gamla Upsala DustBusters  -  Rasbo MK
SMK Uppsala  -  Uppsala MCK  -  Uppsala MK  -  Östra Aros MCK

Producerad av
Graphica 2009

ADRESSUPPGIFTER


Uppsala Motorsportunion
Postadress:
Box 839, 751 08 UPPSALA
Besöksadress: Rörken Motorstadion, ca 10 km NÖ om Uppsala efter väg 288 (Östhammarsvägen)
Telefon Motocrossbanan:
Telefon Kartingbanan:
Mailadress:
Bankgiro:

Organisationsnummer:
018-31 73 53
018-31 73 51
info@rorken.se
278-3983
817603-2707
Adress och telefon till kontakt för respektive verksamhetsgren finns under Verksamhet.
 
 

 

STYRELSEN


Ordförande:
Alf Alarik      ordforande@rorken.se

Vice ordf:
Per Gunnesson   viceordforande@rorken.se

Kassör:
Maria Jansson
kassor@rorken.se

Sekreterare:
Roger Söderbom sekreterare@rorken.se


 
018-31 58 79
073-982 19 20

 
018-36 70 17
070-821 66 65
 

 
070-220 46 62
 

018-38 44 07
070-450 70 10
 

Dessutom ingår representanter från medlemsklubbarna.